Allmänna användningsvillkor för HyperClick GmbH

 1. Allmänna bestämmelser

1.1 HyperClick GmbH (för leverantörsdata se avtryck: https://Visioklar.com/imprint) är operatör av underhållningsplattformen Visioklar.com (nedan kallad "Visioklar.com") och erbjuder konsumenter med obegränsad juridisk kapacitet (nedan gemensamt kallade "användare") möjligheten att använda underhållningsplattformen i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna användarvillkor. 

1.2 Dessa allmänna användarvillkor gäller för användare som för första gången får tillgång till de tjänster som tillhandahålls av operatören på Visioklar.com gratis eller mot en avgift. Dessa allmänna användarvillkor kompletteras av sekretesspolicyn. 

1.3 Motbekräftelser från användare som hänvisar till sina egna villkor avvisas härmed. Eventuella enskilda avtal påverkas inte av detta.

1.4 Användare har rätt att använda de tjänster och erbjudanden som tillhandahålls på Visioklar.com i enlighet med följande bestämmelser.

1.5 Anmärkning om användning av artificiell intelligens (nedan "AI"): Modern teknik utvecklas i snabb takt. Som leverantör ser vi det som vår uppgift att alltid erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse. Underhållningstjänsterna för andlig rådgivning på Visioklar.com tillhandahålls i princip av artificiell intelligens. 

För detta ändamål använder vi AI-rådgivare. Dessa AI-rådgivare kan identifieras med ett "AI" i AI-rådgivarens profil och i chattfönstret för respektive AI-rådgivare. Meddelanden som du skickar till AI-rådgivare tolkas och besvaras uteslutande av artificiell intelligens! Allt profilinnehåll i AI-rådgivarnas profiler är också AI-genererat. 

För att göra underhållningsupplevelsen så varierad som möjligt har varje AI-konsult instruerats av våra experter så att de har sina egna "karaktärsegenskaper". Detta gör det möjligt för användarna att välja rätt AI-konsult för dem. AI-rådgivarna är också tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och har korta svarstider. 

 1. Operatörens tjänster; tillgänglighet.

2.1 Visioklar.com är en underhållningsplattform genom vilken operatören erbjuder tjänster inom området andlig rådgivning (nedan kallade "tjänster"). Operatörens tjänster består i tillhandahållandet av plattformen (jfr klausul 2.2.) samt i tillhandahållandet av tjänsterna (jfr klausul 2.3.).

Operatörens tjänster omfattar i synnerhet 

2.2 Tillhandahållande av underhållningsplattformen

2.2.1 Operatören ställer Visioklar.com till användarnas förfogande utan kostnad. Användningen av tjänster är däremot vanligtvis föremål för en avgift (avsnitt 2.3.). Visioklar.com har ett integrerat, automatiserat meddelandesystem för att underlätta kommunikationen mellan AI-rådgivare och användare (nedan kallat "chatt"), samt omfattande funktioner för administration av konton. Operatören tillhandahåller de tekniska kraven för ovanstående användningsalternativ. 

2.2.2 Möjligheten att få tillgång till Visioklar.com via Internet existerar endast inom ramen för den senaste tekniken. Visioklar.com är inte garanterad att vara tillgänglig vid alla tidpunkter. Tekniska fel kan inte uteslutas, oavsett om operatören är ansvarig för dem. I synnerhet måste man räkna med begränsningar av tillgängligheten som ligger utanför operatörens kontroll på grund av störningar i dataöverföringen i de deltagande undernätverken på Internet.

2.3 Avlönade tjänster och rådgivare

2.3.1 Betalda underhållningstjänster kan användas via Visioklar.com. Underhållningstjänster tillhandahålls bland annat inom området andlig rådgivning. Tjänsterna tillhandahålls via den tillhandahållna chatten. 

Anteckningar om de tjänster som erbjuds:

De tjänster som erbjuds är inte rådgivningsmetoder vars principer och effekter kan bevisas enligt vetenskapliga och tekniska rön, utan motsvarar endast en inre övertygelse, en tro på detta eller en irrationell inställning som inte är begriplig för tredje part. Användarna erkänner att lämpligheten och lämpligheten hos de tjänster som används för att uppnå önskad framgång inte kan förklaras rationellt. 

Uttalanden som görs av den artificiella intelligensen under andlig rådgivning, utvärderingar av vissa livssituationer och alla andra meddelanden som skickas till användare tjänar syftet att underhålla. Det innehåll som kommuniceras ska uttryckligen inte uppfattas som uttryckliga instruktioner för handling. Eventuella rekommendationer är helt och hållet icke-bindande och utgör endast förslag till användarna. Användare följer sådana rekommendationer på egen risk. 

I synnerhet är information och rekommendationer som tillhandahålls av KI inte lämpliga eller avsedda att ersätta professionell rådgivning från medlemmar av specifika yrken, såsom medicinsk, psykologisk eller psykoterapeutisk rådgivning. KI instrueras uttryckligen att inte under några omständigheter dela medicinsk, juridisk, skattemässig eller liknande information. 

2.3.2 KI instrueras uttryckligen att hålla sig till och inte överskrida omfattningen av den rådgivning som beskrivs ovan. KI har rätt att avbryta konsultationer om användaren önskar få råd om ämnen som inte omfattas av ovanstående. 

2.3.3 Den AI som används av operatören kommer att göra sitt yttersta för att tillhandahålla de rådgivningsämnen som efterfrågas av användarna och för att tillhandahålla tjänster som är skräddarsydda för användarnas respektive intressen. Ett framgångsrikt resultat kan dock inte garanteras. I synnerhet har användarna inga anspråk på lösningen av problem som de har presenterats för eller på svaret på specifika, konkreta livsfrågor. 

2.3.4 För marknadsföringsändamål kommer vi att skicka marknadsföringsmeddelanden till den e-postadress som du angav under registreringen. Om du klickar på knappen "Läs meddelande" i ett marknadsföringsmeddelande kommer du automatiskt att tilldelas en AI-rådgivare:in baserat på olika faktorer, från vilken du kan få ytterligare råd vid behov.

Det första meddelandet från KI-Berater:innen-profilen till dig, efter att du klickat på knappen "Läs meddelande" i marknadsföringsmeddelandet, skrevs också av KI. Innehållet i detta meddelande ska uttryckligen uppfattas som reklam och syftar till att öka användningen av Visioklar. De aktuella marknadsföringsmeddelandena är också markerade med "Reklam! Meddelande skickat av Visioklar." markerad. Genom att registrera dig på Visioklar.com accepterar du att ta emot sådana marknadsföringsmeddelanden. Du bekräftar också att du är medveten om att innehållet i marknadsföringsmeddelandena är av reklamkaraktär. Automatiserade marknadsföringsmeddelanden som skickas på detta sätt kommer att markeras med "Meddelande från Visioklar" i chattsystemet på Visioklar. 

Om du inte vill få marknadsföringsmeddelanden från Visioklar kan du enkelt avregistrera dig i inställningarna för ditt Visioklar-konto under punkten "Prenumerera på e-post?".

 1. Inträde och tillgång till Visioklar.com; ingående av ett användaravtal

3.1 Förutsättningen för användning av Visioklar.com är att ett användaravtal ingås.

För detta ändamål gör användarna ett avtalserbjudande genom att skicka självregistreringsformuläret med minimiinformation online till operatören och godkänna giltigheten av dessa allmänna användarvillkor genom musklick. Registreringsformuläret måste fyllas i fullständigt och sanningsenligt. 

När du har skickat in registreringsformuläret får du ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som du har angett. Efter att ha bekräftat mottagandet av e-postmeddelandet genom att klicka på bekräftelselänken som skickas med e-postmeddelandet aktiveras användarens konto. 

Självregistrering ger användare tillgång till inloggningsområdet på Visioklar.com som ansvariga användare och att skapa sitt eget konto. Användare kan när som helst ändra kontaktuppgifter och respektive lösenord i sitt konto. 

3.2 Konton är individualiserade och får endast användas av respektive användare. De är endast avsedda för privat bruk. Användare är skyldiga att hålla sina inloggningsuppgifter och lösenord hemliga och att skydda dem från obehörig åtkomst av tredje part. Vid misstanke om missbruk av en tredje part ska användaren omedelbart informera operatören om detta. Så snart operatören blir medveten om den obehöriga användningen kommer operatören att blockera åtkomsten för obehöriga användare. 

3.3 Flera registreringar av en person är inte tillåtna. Det är inte heller tillåtet att skapa mer än ett konto för Visioklar.com per hushåll. Om operatören får kännedom om att en person har flera konton på Visioklar.com eller att flera konton har registrerats för ett hushåll, förbehåller sig operatören rätten att blockera samtliga konton.

3.4 Det finns ingen rätt att använda Visioklar.com. Möjligheten att använda Visioklar.com upphör att existera om villkoren för användning upphör att existera. Operatören har rätt att återkalla användarens tillstånd eller blockera åtkomsten till Visioklar.com om det finns tillräcklig misstanke om att användaren har brutit mot dessa allmänna användarvillkor. Användaren kan avvärja dessa åtgärder genom att på egen bekostnad undanröja misstanken genom att lägga fram lämpliga bevis. 

 1. ingående och hantering av avtal om avgiftsbelagda tjänster

4.1 För ingående av avtal om avgiftsbelagda tjänster krävs att användarens eget konto har laddats i förväg (punkt 6). 

4.2 Användaren kan välja mellan olika AI-rådgivare via Visioklar.com. Genom att klicka på knappen "Starta konsultation" kan användaren begära en tjänst. Tjänsteavtalet träder i kraft genom att ett chattmeddelande skickas till KI-Berater:in. 

4.3 Tjänsterna tillhandahålls inom ramen för en konversation som förs via chatt. Operatören förbehåller sig den uttryckliga rätten att radera chattmeddelanden som är äldre än 24 timmar i syfte att spara data.

4.4 Ersättningen för Tjänsterna ska vara den som anges i punkt 6. 

 1. ångerrätt

Användare som konsumenter har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken är kommersiella eller egenföretagare.

AVBOKNINGSREGLER

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss HyperClick GmbH, Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main, e-post: [email protected] med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att följa ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal ska vi utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du frånträtt avtalet återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Om du har begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen måste du betala oss ett skäligt belopp som motsvarar andelen av de tjänster som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du meddelar oss om utövandet av ångerrätten med avseende på detta avtal jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som föreskrivs i avtalet.

Ytterligare information; Ingen ångerrätt

När det gäller ett avtal om tillhandahållande av tjänster ska ångerrätten också upphöra att gälla om underhållningstjänsten redan har tillhandahållits i sin helhet.

Om användaren använder sig av tjänster (konsultationer) via individuella telefon- eller internetanslutningar som han själv har upprättat, har han inte rätt att återkalla dessa tjänster (konsultationer) (§ 312.2 nr 11 BGB).

SLUTET PÅ AVBOKNINGSREGLERNA

Modell för ångerblankett enligt artikel 246a § 1 stycke 2 nr 1 EGBGB:

Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär.

___________________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

 1. Ersättning; priser.

6.1 Användning av Visioklar.com

Registrering på och användning av Visioklar.com är kostnadsfri (punkt 3). 

6.2 Ersättning för tjänsterna

6.2.2 De tjänster som erbjuds via Visioklar.com är avgiftsbelagda. Alla priser och avgifter är inklusive tillämplig mervärdesskatt. 

6.2.3 Betalning för tjänster via Visioklar.com ska ske uteslutande med hjälp av så kallade "krediter", som laddas på användarens konto som online-kredit. 

6.2.4 Användarens konto debiteras när ett chattmeddelande skickas till en AI-konsult. För varje chattmeddelande som skickas till en AI-konsult debiteras användarens konto samtidigt med 5 "krediter".

 1. Användarnas rättigheter och skyldigheter.

7.1 Användare kan tillhandahålla sitt eget innehåll via Visioklar.coms chattfunktion. Användare måste säkerställa att detta innehåll varken bryter mot tillämplig lag eller kränker eller skadar tredje parts rättigheter av något slag. 

7.2 Vid användning av Visioklar.com och tjänsterna är användaren i synnerhet förbjuden att 

 1. a) dela stötande eller ärekränkande innehåll, oavsett om det gäller innehåll från andra användare, andra personer eller företag. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som kan uppfattas som trakasserier av de berörda, såsom obscen eller sexuellt orienterad kommunikation och liknande;
 2. b) dela, annonsera eller erbjuda pornografiskt innehåll eller innehåll som bryter mot lagar om skydd av ungdomar;
 3. c) delta i aggressiv värvning, såsom kedje-, snöbolls- eller liknande system;
 4. d) dela innehåll som bedriver eller främjar konkurrensbegränsande verksamhet;
 5. e) dela innehåll som gör intrång i upphovsrätt, varumärke, patent, design eller bruksmodell. Detsamma gäller om lagligt skyddade varor eller tjänster annonseras eller distribueras.
 6. Operatörens rättigheter; radering av konton; radering av olämpliga recensioner; upphörande av Visioklar.com

8.1 Operatören förbehåller sig rätten att radera eller blockera Visioklar.com-konton om den blir medveten om att användaren:i kontot delar innehåll som bryter mot tillämplig lag eller kränker eller skadar tredje parts rättigheter. 

8.2 Detsamma gäller vid överträdelser av dessa användarvillkor.

8.3 Beroende på hur allvarlig överträdelsen är ska radering (som regel) ske med eller (i allvarliga fall) utan föregående samråd med User:in och meddelande till User:in. Detta gäller även om det innehåll som presenteras bedöms vara olämpligt. Detta kan bl.a. antas vara fallet vid innehåll som bryter mot principerna om skydd av minderåriga eller innehåller eller hänvisar till högerextremistiskt, pornografiskt eller våldsförhärligande innehåll. Användare:in kan också nekas framtida tillgång till Visioklar.com. Detta sker efter operatörens gottfinnande. 

8.4 Innehållet och den tekniska utformningen, i synnerhet formen och innehållet i Visioklar.com, är uteslutande beroende av operatörens gottfinnande. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta, begränsa, utöka, komplettera eller förbättra de tjänster som erbjuds. I händelse av nedläggning av Visioklar.com kommer online-kreditsaldot på användarens konto att returneras till respektive användare. Användaren måste informera operatören om vilket bankkonto återbetalningen ska göras till.

9 Löptid och uppsägning

9.1 Användaravtalet ingås på obestämd tid och börjar gälla när användaren:in släpps in på Visioklar.com (punkt 3). 

9.2 Användare har rätt att när som helst radera sitt konto utan att ange skäl och därmed också säga upp användaravtalet. För att göra detta måste nödvändiga inställningar göras i kontot. Användaren kan klicka på knappen "Ta bort ditt konto" på undersidan "Mitt konto". Användaren måste återigen bekräfta i ett popup-fönster att kontot ska raderas slutgiltigt. Om det fortfarande finns online-kredit på kontot för User:in vid tidpunkten för uppsägningen, kommer denna kredit att återbetalas till User:in. User:in måste informera Operatören om vilket bankkonto återbetalningen ska göras till.

9.3 Operatören har rätt att säga upp användaravtalet inklusive kontot utan att ange skäl med en uppsägningstid på två (2) veckor i textform (e-post). Eventuellt online-kreditsaldo för användaren som existerar fram till utgången av uppsägningstiden ska återbetalas till användaren. 

9.4 Operatören har rätt att säga upp användningsavtalet av goda skäl utan att iaktta en uppsägningstid. En viktig anledning för operatören är i synnerhet: 

I regel sker ingen betalning av något befintligt online-kreditsaldo för användaren:in i händelse av extraordinär uppsägning. Det enda undantaget är om operatören lägger ner Visioklar.com. I detta fall kommer eventuellt återstående online-kredit att betalas tillbaka till användaren. 

9.5 Det bör noteras att efter radering av kontot kommer allt publicerat innehåll och data att raderas eller kan raderas av operatören och User:in kommer inte heller längre att ha tillgång till redan köpt innehåll. 

 1. Ansvarsskyldighet

10.1 Operatören ansvarar utan begränsning för uppsåt och grov vårdslöshet, men för lindrig vårdslöshet endast vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser vars uppfyllande är nödvändigt för att avtalet ska kunna fullgöras korrekt och på vars uppfyllande avtalsparten förlitar sig och kan förlita sig. Ansvaret vid brott mot en sådan väsentlig avtalsförpliktelse är begränsat till den skada som är typisk för avtalet och som Operatören kunde förvänta sig vid tidpunkten för avtalets ingående på grundval av de omständigheter som var kända vid den tidpunkten. I alla andra avseenden är ansvarsfriskrivning utesluten. 

10.2 Operatören åtar sig inget ansvar för fel inom rörledningsnätet som operatören inte är ansvarig för.

10.3 Operatören är endast ansvarig för förlust av data i enlighet med ovanstående punkter om sådan förlust inte kunde ha undvikits genom lämpliga åtgärder för säkerhetskopiering av data från användarens sida. 

10.4 I den mån Visioklar.com ger tillgång till andra webbplatser via länkar, är operatören inte ansvarig för det innehåll från tredje part som finns där. Operatören antar inte det externa innehållet som sitt eget. Ansvar för innehåll från tredje part är uteslutet. Om operatören blir medveten om olagligt innehåll på externa webbplatser, kommer den att ta bort länken till dessa omedelbart.

10.5 Operatören är inte ansvarig för den faktiska riktigheten av erbjudanden och annat externt innehåll och data samt för frånvaron av virus i filer som har placerats på Visioklar.com av användare eller av andra användare eller externa servicepartners som är igenkännliga för användarna. Möjligheten att inleda ett notice-and-take-down-förfarande påpekas.

10.5 Ansvaret omfattar inte försämringar av den avtalsenliga användningen av de tjänster som tillhandahålls av operatören på Visioklar.com, som har orsakats av felaktig eller felaktig användning av användarna.

10.6 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller i tillämpliga delar även till förmån för operatörens ställföreträdare.

10.7 Ovanstående ansvarsbegränsningar och undantag gäller inte för eventuella anspråk från användare mot operatören som härrör från produktansvar. Vidare gäller ansvarsbegränsningarna inte för kroppsskada och skada på hälsa för användare som kan hänföras till oss.

10.8 Användaren ska hålla operatören skadeslös mot alla krav från tredje part av något slag som härrör från en överträdelse av dessa användarvillkor av användaren:i, särskilt klausul 7. 

 1. Upphovsrätt och äganderätt

Operatören är ägare till alla äganderätter, skyddsrättigheter och upphovsrätter med avseende på sina egna bidrag och annat eget innehåll. Upptagandet av användare innebär inte att rättigheter upplåts.

Äganderätten, skyddsrättigheterna och upphovsrätten till bidrag och innehåll som laddas upp av användare till Visioklar.com förblir i princip hos de uppladdande användarna. Operatören beviljas en enkel rätt att göra innehållet offentligt tillgängligt för andra användare och tredje part.

 1. Klagomål

Användare kan rikta klagomål mot operatören till: [email protected]

 1. Skydd av personuppgifter

Operatören samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, som anges i sekretesspolicyn.

 1. Slutbestämmelser

14.1 Avtalen mellan operatören och användarna regleras av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor. De lagstadgade bestämmelserna om begränsning av valet av lag och om tillämpligheten av tvingande bestämmelser, i synnerhet i den stat där User:in har sin vanliga vistelseort som konsument, ska förbli opåverkade.

14.2 Avtalsspråket är tyska. Även i händelse av en översättning av avtalet ska endast den tyska versionen av avtalet vara juridiskt bindande. Användaren är ensam ansvarig för att avgöra om den tyska originalversionen av ett avtal ska översättas. I den mån operatören tillhandahåller användarna en översättning, görs detta utan någon rättslig skyldighet och med uteslutande av någon garanti från operatörens sida samt med uteslutande av något avtalsenligt och utomobligatoriskt ansvar från operatörens sida. Undantaget från detta är fall av avsikt.

14.3 Operatören förbehåller sig dessutom rätten att ändra dessa allmänna användarvillkor, 

om ändringen endast är till nytta för användarna 

14.4 Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR) som konsumenter kan använda för att lösa en tvist som uppstår till följd av onlineavtal med ett företag som är etablerat i EU utanför domstol. Denna finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

14.5 Meddelande enligt § 36 i den tyska lagen om tvistlösning vid konsumenttvister (VSBG): Operatören kommer inte att delta i något tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter i enlighet med den tyska lagen om tvistlösning för konsumenter (VSBG) och är inte skyldig att göra det.

14.6 Skulle någon bestämmelse i detta avtal vara eller bli ogiltig, skall giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas.